2013-03-04 14:27:17 - A Szakágnak új vezetője van.A közelmúltban a Magyar Motorsport Szövetség tisztújító közgyűlést tartott, ahol a Salakmotoros Szakágban Nagy Róbert lett a szakágvezető.

 

Az alábbi sorokban a szakágvezető székfoglalóját, Nagy Róbert terveit olvashatják.

 

Tisztelt salakmotorozást művelő és kedvelő barátaim!

 

A közelmúltban a MAMSZ tisztújító közgyűlést tartott, ahol az új elnökségben a korábbi várakozásoknak megfelelően menedzser szemléletű személyi összetétel került kialakításra. A tisztújító közgyűlést követően a klubok által közelmúltban írásban leadott javaslatok alapján szövetségünk elnöksége a javaslatok szabályszerűségének megállapítása után személyemet nevezte meg a salakszakág új vezetőjének, mely megbízatást, a bizalmat ezúton is megköszönve elfogadtam.

 

Tettem ezt azért, mert hiszem, hogy lehet pozitív változásokat elérni szeretett sportunk életében, még akkor is, ha ezekben a mostoha időkben szinte minimális külső forrás sem igazán mozgósítható a fejlődések érdekében. Ugyanakkor látva a MAMSZ elnöke által kijelölt menedzser szemléletű új út irányát, úgy ítéltem meg, elérkezett az ideje annak, hogy ehhez igazodva a salakszakág további működésében is e rendezőelv kapjon a jövőben reprezentatív szerepet. Meglátásom szerint a működésre fordítható forrást csak abban az esetben lehetséges biztosítani, ha előbb mi magunk teszünk le az asztalra egy jól működő szervezeti struktúrát.

 

Ennek érdekében máris teljes gőzzel dolgozunk azon, hogy haladéktalanul elkészítsük szakági működésünk programját, s az ehhez tartozó szabályrendszereket, mert azt gondolom, hogy előrelépést csak tervszerű keretek között vagyunk képesek felmutatni. Nehéz pályát fogunk befutni ezzel, de mint ahogy korábban közös sportunkat is kemény kihívásként sajátítottuk el, most is rendelkeznünk kell a szükséges kurázsival a jelenkori fejlődéshez elengedhetetlen nagyszabású terveink kivitelezéséhez. Ezt egy egységes, a szabályszerű kereteknek megfelelő szakági élettel fogjuk elérni, ha hisszük, hogy hosszú vajúdás után lehetőségeinkhez mérten még képesek vagyunk újjászerveződni. Tisztában vagyok azzal, hogy személyes tevékenységemben is bizonyítanom szükséges ahhoz, hogy minden klubvezető elfogadja a változtatások létjogosultságát.

 

Addig is, amíg e bizalmi légkör megformálódik, kérek mindenkit, hogy akármit hall is a jövőben, ne üljön fel különböző híreszteléseknek, hiszen a legitim információ kizárólag szakágunk valamely jövőbeli testületénél található meg. Amint e csoportok felállításra kerültek, gondoskodni fogok arról, hogy bárkinek bármi kérdése felmerül, kommunikációs csatorna nyíljék számára az érintett szakterülethez. Ugyanakkor bármennyire is határozott cselekvő szándékunk, azért elkapkodni sem érdemes dolgainkat.

 

Ezért rövid türelemre kérlek benneteket, rövidesen minden szándékunkról értesülni fogtok. Első lépésem, hogy anyagaink kidolgozása után haladéktalanul szakági értekezletet hívok össze, ahol kialakított új rendszerünk megvitatásra kerül. Az értekezlet előkészítésére már összehívtam egy szakági értekezlet előkészítő bizottságot, melynek tagjai jómagam, valamint Kócsó Antal és Vadász János. Az ő segítségükkel fogom kidolgozni a salakszakág jövőbeni működésével kapcsolatos programtervet, továbbá szabályzattervezetet.

 

A szakági klubokat is levélben kértem, hogy amennyiben bármely klubnak rendelkezésére áll komplett program a szakág működtetése tekintetében, vagy ilyen kidolgozására készül, azt a szakági értekezletet megelőzően a saját programommal való összedolgozás céljából írásban megküldeni szíveskedjenek.

 

Az esetlegesen beérkezett anyagokról is tájékoztatni szándékozok a jövőben. Egyszóval tehát türelem, a kidolgozott és elfogadott programokat rövidesen minden érdeklődő megismerheti.

Addig is, amíg ez megtörténik, tisztázni szeretném, hogy a korábbiakban elindított, mindenki által hasznosnak ítélt programok, pld. a hobbisták megszervezése, működésük legitim kereteinek kidolgozása, természetesen ezután is folytatásra kerül, csupán az eddigiekhez mérten meghatározóbb szerepben.

 

Kérek tehát mindenkit, hogy figyelje híradásainkat, azokból kiderül majd, hogy mennyire kezeljük komolyan reformelképzeléseink egészét. 2013-ra jó évet kívánok minden sportunkat művelő és szerető barátomnak, ígérem, az elkövetkezendőkben mindent el fogok követni, hogy a szakág működése egy lehetőség legyen minden érintett számára, kik valamilyen szálon csatlakoznak közösségünkhöz.

 

Tisztelettel Nagy Róbert

salakszakág vezető

 

Forrás: mams.hu

 
 
 
 
<-- Vissza